Tenký klient

Tenký klient (preklad anglického thin client) je počítač alebo počítačový program, ktorý pri plnení svojej úlohy silne závisí na inom počítači (na svojom serveri). Tento princíp je v kontraste s tradičným hrubým klientom (tiež nazývaný silný klient), počítačom navrhnutým tak, aby tieto úlohy plnil sám. Konkrétne úlohy, ktoré plnia server, sa môžu líšiť: od poskytovania dátového úložiska (napr. Pre bezdiskové stanice) až k samotnému spracovanie informácií namiesto klienta.

Tenkí klienti sa spravidla vyskytujú ako súčasť širšej počítačovej infraštruktúry, kde viac klientov zdieľa svoje výpočty s rovnakým serverom. Infraštruktúry tenkých klientov môžu byť považované za amortizáciu nejaké výpočtovej služby naprieč niekoľkými užívateľskými rozhraniami. To je žiaduce na miestach, kde individuálne silní klienti majú oveľa viac úžitkovú alebo výkonu ako infraštruktúra vyžaduje alebo využíva. Opakom môže byť napríklad grid computing.

Veľmi častým typom moderného tenkého klienta je lacný low-endový terminál, ktorý sa poskytuje výhradne grafické užívateľské rozhranie koncovému užívateľovi, alebo v poslednej dobe aj webový prehliadač. Zostávajúce funkčnosť (najmä operačný systém) je poskytovaná serverom.